Blogs

Kā izstrādāt satriecošu web dizaina projektu (un būt apmierinātam ar rezultātu).
08-08-2019

Kā izstrādāt satriecošu web dizaina projektu (un būt apmierinātam ar rezultātu).

Man, kā tīmekļa/IT projektu vadītājam, dizaina izstrādes posms šķiet visaizraujošākais no visiem projekta posmiem.

 

Iemesls tam ir ļoti vienkāršs — dizains ir vienīgais projekta posms, kuru nav iespējams pilnībā definēt. Tas attiecināms ne vien uz šī posma rezultātu, bet arī uz tā izstrādes procesu. Pirms mēs metamies klāt aplūkot konkrētus piemērus, lūgšu jūs paturēt prātā šādu atziņu: “laime ir dvēseles stāvoklis”.

 

Kad projektu vadītājs cenšas apzināt katra klienta prasības un vēlmes, viņš tīšuprāt (vai citādi) iedalīs konkrēto projektu vienā no šīm galvenajām kategorijām:

 

  1. Klients, kuram ir detalizētas zīmola tēla vadlīnijas — šāds variants parasti ir izdevīgs visām projektā iesaistītajām pusēm;
  2. Klients, kuram nav zīmola tēla vadlīniju, bet ir vispārēja zīmola klātbūtne konkrētu patērētāju tirgū;
  3. Klients, kuram nav nedz zīmola tēla vadlīniju, nedz zīmola klātbūtnes. Šajā kategorijā visbiežāk sastopami jaunizveidotie vai tā sauktie startup u.tml. uzņēmumi.

 

Katrā no šīm kategorijām ir ietverti zināmi riski un ieguvumi, kas noteiks jebkura dizaina projekta iznākumu. Mana pieredze rāda, ka šis ir visbūtiskākais no projektu ietekmējošajiem faktoriem.

 

Klienti, kuriem ir detalizētas zīmola tēla vadlīnijas. Kolīdz izdzirdu šādu informāciju no klientiem, tā mani pārņem teju vai pāri plūstošs prieks, bet parasti beigās gan tomēr nākas vilties. Pat ja klients apgalvo, ka viņam ir konkrētas zīmola vadlīnijas, tās reti kad ir pietiekami izsmeļošas, lai attaisnotu tīmekļa dizaineru un projektu vadītāju cerības. Jāatzīst gan, ka jebkuras zīmola vadlīnijas vismaz precizē tādus aspektus kā tipogrāfija (fonti) un krāsu palete, kā arī logotipi un ikonas. Visas šīs detaļas ievērojami palīdz aģentūras darbā, jo gadījumos, kad tos jāveido no nulles, katrs no tiem ir uzskatāms par atsevišķu projekta pozīciju. Vēl jo vairāk, es bez mazākās šaubu ēnas varu apgalvot: jo izsmeļošākas zīmola vadlīnijas, jo lielāka iespēja, ka vēlamais rezultāts tiks sasniegts jau ar pirmo mēģinājumu. Šeit atradīsiet īsu pamācību zīmola vadlīniju veidošanā. Starp citu, mūsu aģentūra Efumo nodarbojas arī ar zīmolu vadlīniju izstrādi.

 

Nav zīmola vadlīniju, bet ir vispārēja zīmola klātbūtne tirgū. Šajā kategorijā visbiežāk ierindojas vietēja mēroga uzņēmumi ar stabilu uzņēmējdarbību, kuriem vēl nav oficiālu zīmola tēla vadlīniju. Vispārēja zīmola klātbūtne tirgū lieti noderēs tīmekļa/IT dizaineriem — pat ja kompānijas tēls nav pilnīgi skaidrs, mēs tik un tā varam iegūt nepieciešamos parametrus, lai izveidotu izcilu projekta tēlu, kurš atbildīs klienta vēlmēm. Mēs cenšamies praktiskā veidā pielietot tīmeklī atrodamo informāciju, bukletus un citus līdzekļus, ar kuru palīdzību klients jau ir sasniedzis savu mērķa auditoriju. Vislielākais risks šajā kategorijā ir klienti, kuri ir pārlieku haotiski un necenšas uzturēt viendabīgu zīmola klātbūtni. Šīs, savukārt, ir tiešas sekas tam, ka uzņēmums nav izstrādājis tēla vadlīnijas.

 

Nav nedz zīmola tēla vadlīniju, nedz vispārējas zīmola klātbūtnes. Kā zināms, šīs kategorijas projektus paveikt ir visgrūtāk. Papildus jebkādas fiziskas (vai vizuālas) zīmola vadības neesamībai, viens no lielākajiem izaicinājumiem šādā gadījumā ir tas, ka šiem klientiem pašiem teju nekad nav kompetenta mārketinga speciālista, ar ko konsultēties projekta laikā. Tas savukārt noved pie tā, ka klients nespēj skaidri definēt savas prasības un vēlmes, tādēļ esam spiesti atgriezties plānošanas fāzē, lai atkārtotu dizaina pamatidejas. Sliktākajā gadījumā tas notiek vairāk nekā vienu reizi visa projekta laikā. Lai mazinātu šādas problēmas ietekmi gan uz klientu, gan aģentūru, visnoderīgāk ir apkopot virkni zīmola vērtību, kas klientam šķiet pievilcīgas.

 

Mūsu Efumo komanda izmanto konkrētas stratēģijas, kas palīdz mazināt jebkuras kategorijas risku ietekmi un tādējādi padarīt mūsu dizainu izstrādi efektīvāku. Atgriezīsimies pie raksta sākumā minētās atziņas par laimi: laime nav rodama tajā, ka esat apmierināti ar pastāvošajiem apstākļiem, bet gan jūsu pašu attieksmē pret tiem. Lai jūsu dizaina projekts ietu no rokas, daudz kas ir atkarīgs tieši no jums un cik daudz no sevis spēsiet tam veltīt. Nevainojama dizaina izstrādes pamatā ir neatlaidīga klienta un projekta vadītāja/dizainera sadarbība.

 

Matīss Upenieks,
Web/IT projektu vadītājs