image

ES projekti

SIA Efumo SSC ir noslēdzis 03.08.2016 līgumu Nr. SKV-L-2016/644 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

1   3

 

5